thuốc tẩy trắng quần áo

Thuốc tẩy trắng quần áo là gì và có công dụng ra sao?