thuốc tẩy javel

Thuốc tẩy Javel có công dụng như thế nào?