sodium lauryl sulfate là gì

Sodium lauryl sulfate là gì và có công dụng ra sao?