nước vệ sinh máy rửa chén finish

Nước vệ sinh máy rửa chén Finish là gì?