nước tẩy trắng

Sử dụng nước tẩy trắng sao cho an toàn nhất?