nước rửa bồn cầu vim

Nước rửa bồn cầu Vim là gì? Có độc hại không?