nước giặt đồ cho trẻ sơ sinh

Nước giặt đồ cho trẻ sơ sinh nào an toàn và sạch khuẩn?