máy rửa bát bao nhiêu tiền

Máy rửa bát bao nhiêu tiền và chất lượng ra sao?