máy giặt không xả nước xả vải

Cách khắc phục và nguyên nhân máy giặt không xả nước xả vải?