lau sàn sả chanh

Vì sao nên sử dụng nước lau sàn sả chanh?