nên giặt đồ sơ sinh trước bao lâu

Nên giặt đồ sơ sinh trước bao lâu là hợp lý? Kinh nghiệm giặt đồ cho trẻ sơ sinh