nước rửa chén

Nước rửa chén có cơ chế hoạt động như thế nào?