cách dùng nước xả vải cho máy giặt

Cách dùng nước xả vải cho máy giặt thế nào là đúng?