bình đựng nước rửa chén

Bình đựng nước rửa chén tiện lợi như thế nào?