nước rửa chén cho máy rửa chén

Sử dụng nước rửa chén cho máy rửa chén- nên hay không?