nước rửa bát hữu cơ

Nước rửa bát hữu cơ có gì khác biệt với nước rửa bát thường?