ngăn chứa nước xả của máy giặt toshiba

Ngăn chứa nước xả của máy giặt Toshiba là gì?