máy giặt toshiba không cấp nước

Máy giặt Toshiba không cấp nước, phải làm sao?