có mấy phương pháp làm sạch quần áo

Có mấy phương pháp làm sạch quần áo phổ biến hiện nay