CHIA SẺ, CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIRUS CORONA